Updated:
Subscribe News Letter Invite Friends

 
February 18, 2016
Visits : 1537

कबीर से कहा हम क्यु बुरा जो देखने निकले?मैं तो अच्छा देखने निकली ...सामने आइनेमे तस्वीर पड़ी थी।.बड़े जतन से दिवार पे लगायी..लगीतो बिल्कुल मेरे जैसी Read More

February 18, 2016
Visits : 1225

बा कानडावू विट्ठला, आषा ढ कार्तिकी वारी निघते . चालते .पोहचतेही. मी माझ्या घरात .रोजी म्हणुन रोटी शेकते. .िहम्मतच नाहीरे वारी चालण्याची . वारा पेलण्याची.पण तुझी शपत मला .Read More

February 18, 2016
Visits : 1155

बा कानडावू विट्ठला, आषा ढ कार्तिकी वारी निघते . चालते .पोहचतेही. मी माझ्या घरात .रोजी म्हणुन रोटी शेकते. .िहम्मतच नाहीरे वारी चालण्याची . वारा पेलण्याची.पण तुझी शपत मला .Read More

February 18, 2016
Visits : 1466

तत् त्वम असी हृदयाआधी वेदनेशी नाते जोडून आिण तिला जाणुन ,आपल्या स्वप्नाला ,स्वताच्या सत्यासोबत&nbRead More

Ashalata Patankar's Blog

Blog Stats
  • 5383 hits