Updated:
Subscribe News Letter Invite Friends

 
August 26, 2013
Visits : 1912

येशील तेव्हा ये दबकत नको .....थबकत नको .....दिमाखात ये !पहाटे उगवणाऱ्या चांदणीसारखी !! कशीं असशील ...? जशी असशील ...असशील तशी ये ....मृगाच्या पहिल्या सरीसारखी ...!! घराच दार ...दाराचा उंबरठा उंबरठया बाहेर रांगोळी ....रोज विच्यारतात कोण येईल ती लक्ष्मीसारखी !! जोडण्यासाठी ये जडण्या साठी ये सजण्यासाठी ये ...पण .......सावरण्यासाठी ये ....Read More

Ashalata Patankar's Blog

Blog Stats
  • 1912 hits