Updated:
Subscribe News Letter Invite Friends

 
May 26, 2012
Visits : 2378

्दोर सारे कापलेले तुझ्या माझ्या मागचे गावोगाव फिरुनासुद्दाका राहिलो वेशीवरचे? पाश सारे जपलेलेतुझ्या माझ्या नात्याचे कितीदा आतून तुटून सुद्धाका राहिलो परिघावरचे? Read More

May 26, 2012
Visits : 1971

्दोर सारे कापलेले तुझ्या माझ्या मागचे गावोगाव फिरुनासुद्दाका राहिलो वेशीवरचे? पाश सारे जपलेलेतुझ्या माझ्या नात्याचे कितीदा आतून तुटून सुद्धाका राहिलो परिघावरचे? Read More

May 26, 2012
Visits : 2205

्दोर सारे कापलेले तुझ्या माझ्या मागचे गावोगाव फिरुनासुद्दाका राहिलो वेशीवरचे? पाश सारे जपलेलेतुझ्या माझ्या नात्याचे कितीदा आतून तुटून सुद्धाका राहिलो परिघावरचे? Read More

Ashalata Patankar's Blog

Blog Stats
  • 6554 hits