Updated:
Subscribe News Letter Invite Friends

 
May 28, 2017
Visits : 1881

ताडोबा जंगल ::माझ्या नजरेतून ------------------------------मानवी मन आणि सृष्टी /जीवसृष्टी यांत एक अगम्य नाते आहे.एकमेकांना साद घालत रहाते .आणि जीवांचा अंतर /बाह्य प्रवास चालू रहातो.आसमंतात तर सत् असत् विचार धारा वाहत असतात .त्या मनुष्याला प्रभावित आणि प्रवाहित करतात.तरीही शोध प्रवास ,सायास वेगवेगळा प्रत्येकाचा वेगवेगळा .४७ डि. से .तापमानात ही जंगलात भटकंती सुरू होते.....पिंजऱ्यातले प्राणी सगळ्यांनी बघितलेले असतात... पण मुक्त वातावरणात त्यांना बघणं हा आनंद !! पण ज्यांचा त्याचा वेगवेगळा .शिकार करणाऱ्यांचा अभदRead More

Ashalata Patankar's Blog

Blog Stats
  • 1881 hits