Updated:
Subscribe News Letter Invite Friends

 
April 29, 2017
Visits : 425

आली आखाजी ,गेली आखाजी कृष्णार्पण तर्पण सोन्याच्यासारख्या माणसांची आठवण ताज़ी मग घशात अडकते काही अन शब्द अडकती ओठीथिजल्या डोळ्याच्या काजळल्या होत्या वाती.नश्वराने अक्षयाला (ईश्वराला)नित्य पुजले होतेनिरंतनाची वाट मगचिरंतना कडेच का जाते ?!उदक पितराना कसे तेव्हा हसले होते.आज सRead More

April 17, 2017
Visits : 1632

स्वगत Be bold for change - आपण तीन महान स्रीयांना वंदन करुन त्यांचे स्मरण केले आहे.एक -जिजाऊ जीने पुत्र घडवला ,सुराज्यस्थापले  ,दोन -अहिल्याबाई होळकर ज्यांनी समाज घडवला,तीन -सावित्रीबाई ज्यांनी आजची स्री घडवण्यासाठी महान तपस्या केली.काही देशांमध्ये स्रीस्वातंत्र्य कदचित आधी मिळाले असेल.पण भारतीय स्रीला मात्र अनेक वर्ष संस्कृतीच्या मजबूत पायावर उभे राहुन अनेक प्रयत्न करावे लागले.संघर्ष करावा लागला.आणि आता आता त्याची काही चांगली फळ दिसु लागली आहेत.त्याचा आनंद साजरा करण्यासाठी आपण जमलो आहोत.इंटरनॅशनल वुमन्स डेRead More

Ashalata Patankar's Blog

Blog Stats
  • 2057 hits